Regels en algemene voorwaarden

Algemeen


Welkom bij sjnabbeltjes.nl en sjnabbeltjes.be (samen verder genoemd 'sjnabbeltjes-websites'). Hartelijk dank voor uw bezoek. Door het bezoeken van de sjnabbeltjes-websites gaat u akkoord met de volgende regels en algemene gebruiksvoorwaarden. Deze zijn bedoeld om ervoor te zorgen dat de sjnabbeltjes-websites voor iedereen werken.


Een bericht op de sjnabbeltjes-websites wordt 'sjnabbeltje' genoemd. Sjnabbeltjes zijn bedoeld voor incidentele particuliere handel.


De sjnabbeltjes-websites zijn een initiatief van Gilsing Weekbladen BV (hierna genoemd 'Gilsing'), gevestigd in Roermond (www.gilsing.nl). Deze uitgeverij maakt wekelijks voor een groot aantal dorpen in Nederlands Limburg en een klein deel van Belgisch Limburg een eigen weekblad.


Doorplaatsen in bladen


Sjnabbeltjes kunnen gratis worden doorgeplaatst in de weekbladen. Het is echter aan de uitgever of een sjnabbeltje voor publicatie wordt geaccepteerd. Na acceptatie wordt het sjnabbeltje één week geplaatst in het blad in de buurt van de opgegeven postcode. Daarnaast wordt het sjnabbeltje zo veel als mogelijk geplaatst in andere weekbladen die in dezelfde week uitkomen.


Voor een maximaal verkoopresultaat is het beter om per voorwerp een apart sjnabbeltje op te geven. Er is geen beperking in het aantal sjnabbeltjes per gebruiker.


Richtlijnen voor doorplaatsen in bladen

  • Zakelijke, commerciële of reclame uitingen worden niet doorgeplaatst.

  • Een telefoonnummer (vast of mobiel) is noodzakelijk voor doorplaatsing in de bladen. De lezer kan dan meteen reageren.

  • Niet verwijzen naar andere advertenties en/of foto’s en/of website(s). Het is beter om teksten zodanig op te stellen dat ze op zichzelf alle informatie bevatten.

  • De uitgever kan uw materiaal technisch dusdanig wijzigen dat het beter past bij de opmaak, uitstraling en beschikbare ruimte van de bladen.


Aansprakelijkheid


U gaat ermee akkoord ons niet aansprakelijk te houden voor wat door andere gebruikers wordt geplaatst of gedaan. Aangezien al het materiaal op de sjnabbeltjes-websites afkomstig is van andere gebruikers, geven wij geen garantie over de nauwkeurigheid van de plaatsingen of andere berichten, of over de kwaliteit, veiligheid of rechtmatigheid van wat wordt aangeboden. Ook kunnen wij geen garantie geven omtrent de permanente of beveiligde toegang tot onze diensten. Daarom sluiten wij, voor zover wettelijk toegestaan, alle impliciete garanties en algemene voorwaarden uit. Wij zijn niet aansprakelijk voor enig verlies van geld, goodwill of reputatie, noch voor enig bijzondere, indirecte of gevolgschade voortkomend uit uw gebruik van de sjnabbeltjes-websites. Sommige jurisdicties staan het gebruik van disclaimers of het uitsluiten van schade niet toe, zodat (enkele van) deze disclaimers of het uitsluiten van schade mogelijk niet op u van toepassing zijn.


Indien wij ondanks bovenstaande paragraaf toch aansprakelijk zijn, is onze aansprakelijkheid jegens u of derden beperkt tot maximaal (a) de totale vergoeding die u aan ons heeft betaald gedurende de 12 maanden voorafgaand aan de handeling waardoor de aansprakelijkheid is ontstaan, of (b) 50 euro, al naar gelang wat hoger is.


Bescherming van intellectuele eigendom


Op sjnabbeltjes-websites wordt een groot aantal, en een grote verscheidenheid, aan producten aangeboden door particulieren in Nederland. Rechthebbenden, met name eigenaars van auteursrechten, handelsmerken of andere rechten van derden, kunnen melding maken van aanbiedingen die mogelijk inbreuk maken op hun rechten, en een verzoek indienen voor de verwijdering van deze aanbiedingen. Als een rechtmatige vertegenwoordiger van de rechthebbende dit op de juiste manier aan ons meldt, worden producten die inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten door Gilsing verwijderd.


Het melden van een inbreuk


Voor een melding van inbreuk volstaat het om het contactformulier in te vullen en naar Gilsing te sturen. Op dit formulier geeft u de berichten aan die mogelijk inbreuk maken op uw geschonden eigendomsrechten, voorzien van een handtekening. De informatie die in de Formulier Melding van Inbreuk wordt gevraagd heeft tot doel te verzekeren dat de partijen die objecten aangeven ofwel de rechthebbenden zelf zijn ofwel door de rechthebbenden officieel gemachtigd werden. Tevens moet die informatie Gilsing in staat stellen de bericht die moet worden verwijderd te identificeren.


Let op! Dit formulier kan alleen worden gebruikt door de eigenlijke eigenaars van de intellectuele eigendomsrechten. Het “Melden van inbreuk” is bedoeld om ervoor te zorgen dat aangeboden producten geen inbreuk maken op het copyright, het handelsmerk of andere intellectuele eigendomsrechten van derden. Voor alle andere vragen, kunnen bezoekers en aanbieders contact opnemen met Gilsing via het contactformulier.


Verboden of verdachte objecten en diensten


De sjnabbeltjes-websites brengen onder meer kopers en verkopers samen. Koop- en verkooptransacties en de afhandeling hiervan vinden buiten de site om plaats en Gilsing is hierbij niet betrokken. De (ver)koop van goederen en diensten via de sjnabbeltjes-websites is in beginsel toegestaan mits de handel hierin niet is verboden door (inter)nationale wet- en regelgeving. U dient zelf te controleren of u een object of dienst mag aanbieden of (ver)kopen. Als gebruiker van de sjnabbeltjes-websites bent u uiteindelijk zelf verantwoordelijk om na te gaan of het aanbod, de verkoop en de koop van bepaalde goederen of diensten wettelijk is toegestaan.Gebruik van de (inhoud van) de sjnabbeltjes-websites


Het is niet toegestaan de sjnabbeltjes-websites of enige inhoud daarvan te gebruiken, waaronder mede verstaan het op enige wijze ter beschikking stellen aan derden en/of verveelvoudigen van de (inhoud van) de websites, anders dan conform het doel van de website. Dit houdt tevens onder meer in dat het u niet is toegestaan, zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Gilsing, een substantieel gedeelte van de inhoud van de databank(en) op te vragen en te hergebruiken en/of niet-substantiële delen van de inhoud van de databank(en) herhaald en systematisch op te vragen en te hergebruiken in de zin van de Databankenwet.


Het is niet toegestaan om (delen van / hyperlinks naar) inhoud van de sjnabbeltjes-websites op een andere
website weer te geven. RSS feeds voor persoonlijk gebruik zijn wel toegestaan tot een maximum van 100 berichten.